• Sollentuna omsorg

Vi kan nu med glädje meddela att..

Vi kan nu med glädjande besked meddela att Sollentuna Omsorg AB sedan oktober 2019 har tillstånd från Inspektion för vård och omsorg (IVO) att bedriva verksamhet inom hemtjänst, ledsagning och avlösarservice.