• Sollentuna Omsorg

All vår personal är vaccinerade!

Nu har all personal även våra timanställda vaccinerat sig mot Covid-19, tillsammans försöker vi minimera riskerna för smittspridning.