• Sollentuna omsorg

Läs om oss i Socialstyrelsens senaste undersökning

Updated: Sep 6, 2019

Läs om Sollentuna Omsorgs fantastiska resultat i jämförelse med sina konkurrenter i Sollentuna. Anonym enkätundersökning, utförd av Socialstyrelsen.


Läs mer här!