top of page
  • Sollentuna Omsorg

Information till alla kunder med anledning av nya Coronaviruset

Uppdaterat: 29 dec. 2021


Vi förebygger och undviker smitta

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd för hälso- och sjukvården.

Vi har som alltid tydliga hygienrutiner som noga följs i verksamheten

och all personal spritar händerna före och efter varje besök.

Personal som uppvisar det minsta symptom på hosta, snuva, halsont,

andningsbesvär och/eller feber avbryter sitt arbetspass och är

hemma tills de varit symptomfria i två dagar.


Vi kan behöva styra om våra resurser

Om vi får brist på personal om många är sjukskrivna med de

symptom vi beskrivit, kommer vi att vara tvungna att prioritera

insatser som omvårdnad, måltider och inköp. Vi kan även bli tvungna

att ställa in tillsynsbesök. Och även skjuta på vissa serviceinsatser,

som tex. städningar och promenader. Sker detta kommer vi att

kontakta er. Icke akuta läkarbesök bör bokas om till ett senare tillfälle.


Om du får symptom

Om du som får symptom som hosta, snuva, halsont, andningsbesvär

kontakta din vårdcentral.


Om du behöver råd ring 1177 eller kontakta din vårdcentral per

telefon. Har du livshotande symptom, ring 112.


Allmänna råd för att minska smitta

Personer i riskgrupper bör begränsa kontakter med andra människor

så långt det går under en tid framöver, enligt rekommendationer från

Folkhälsomyndigheten. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Du som har frågor om Coronaviruset kan ringa det nationella

informationsnumret 113 13. 113 13 samarbetar med

Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar.


Farnoush Khorasani

Versktällande Direktör

Sollenutna Omsorg AB

08-580 800 09

076- 002 50 11
Turebergs Allé 2, 191 62 Sollentuna

Sollentuna Omsorg AB Turebergs Allé 2 08-580 800 09

191 62 www.sollentunaomsorg.se

Sollentuna

コメント


bottom of page