top of page
Våra tjänster
pilupp

Relief service

Relief services in the home are aimed at spouses, parents or other relatives who live with the person with a disability. The purpose of the intervention is to relieve relatives so that they can do other things and yet feel secure that the individual gets the help they need.

This is how you become a customer

Kontakta kommunens kontaktcenter för att komma i kontakt med en biståndsbedömare

1.

2.

Berätta för biståndsbedömaren vad du behöver hjälp med eller om du vill byta till oss. 

Kontakta oss. Vi sköter resten och bokar ett personligt möte med dig!

3.

Kundval LOV - Valfrihets för patienter & brukare

VAD INNEBÄR DET FÖR OSS?

Vi som utförare ska uppfylla särskilda kriterier inom bland annat kvalitet, utbildningsnivå, erfarenhet och gällande samarbetet mellan utförare och myndighet i fråga om lagstiftning och tillgänglighet.

Läs mer om LOV :

Hos Sveriges kommuner och landsting 
Lagtexten finns i sin helhet på Riksdagens webbplats

Enligt valfrihetslagen (LOV) har du som kund rätt till att välja eller byta din utförare av tjänster.

Ramen för vad som ska utföras samt tiden bestäms av din biståndsbedömare, dock hur och när tjänsterna ska utföras bestäms av dig. Vi står för att tjänsterna ska trygga din tillvaro och vara av god kvalité.

Ramen för vad som ska utföras samt tiden bestäms av din biståndsbedömare, dock hur och när tjänsterna ska utföras bestäms av dig. Vi står för att tjänsterna ska trygga din tillvaro och vara av god kvalité.

Bli kund hos oss

bottom of page