top of page
  • Sollentuna Omsorg

Kurs i ergonomi och förflyttningsteknik

Säkra förflyttningar skapar tryggare vård. Nu har 16 medarbetare uppdaterat sina kunskaper kring manuella förflyttningar och användning av lyft. Utbildningen hölls av Säker Senior.

bottom of page