top of page
  • Sollentuna Omsorg

Kurs i ergonomi och förflyttningsteknik

Säkra förflyttningar skapar tryggare vård. Nu har 16 medarbetare uppdaterat sina kunskaper kring manuella förflyttningar och användning av lyft. Utbildningen hölls av Säker Senior.

Comments


bottom of page