top of page
  • Sollentuna Omsorg

Information till alla kunder med anledning av nya Coronaviruset II

Uppdaterat: 29 dec. 2021

Vi förebygger och undviker smitta

Vi har skickat ett informationsbrev i samband med andra vågen av covid-19. Här kan ni läsa brevet i digital format.


Information till kunder pga pandemin II
Download • 163KB

Om du får symptom

Om du som får symptom som hosta, snuva, halsont, andningsbesvär

kontakta din vårdcentral.


Om du behöver råd ring 1177 eller kontakta din vårdcentral per

telefon. Har du livshotande symptom, ring 112.


Allmänna råd för att minska smitta

Personer i riskgrupper bör begränsa kontakter med andra människor

så långt det går under en tid framöver, enligt rekommendationer från

Folkhälsomyndigheten. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Du som har frågor om Coronaviruset kan ringa det nationella

informationsnumret 113 13. 113 13 samarbetar med

Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar.


Farnoush Khorasani

Versktällande Direktör

Sollenutna Omsorg AB

08-580 800 09

076- 002 50 11
Turebergs Allé 2, 191 62 Sollentuna

Sollentuna Omsorg AB Turebergs Allé 2 08-580 800 09

191 62 www.sollentunaomsorg.se

Sollentuna


Comments


bottom of page