Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för de insatser som förenklar vardagen för att tryggt kunna fortsätta bo kvar hemma. Insatserna delas oftast in i antingen service- eller omvårdnadsinsatser. Några exempel på serviceinsatser är inköp, städning eller tvättstuga till skillnad från omvårdnadsinsatser som är mer personliga.

1.