Avlösarservice i hemmet riktar sig till makar, föräldrar eller andra släktingar som bor med personen med funktionsnedsättning. Insatsens syfte är att avlösa anhöriga så att de kan göra andra saker och ändå känna sig trygga att individen får den hjälp hen behöver.

1.