Syftet med LSS insatserna är att ge det stöd och service som individen behöver för att kunna vara mer självständigt i vardagen samt underlätta det sociala livet. Ett exempel på detta är ledsagning till olika aktiviteter som individen föredrar att göra i vardagen som biobesök, fika eller träning.

1.